Culture Venture supported Gestió Cultural in Menorca to roll out the opt-in survey conducted in Malta to measure the impact of COVID-19 on artists in Menorca. We are pleased to share the results of the survey in Menorca and note very similar trends to the research conducted in Malta. We extend our support to artists in small nations and islands who are experiencing additional challenges, at the periphery, in these difficult times.

Culture Venture ha donat suport a Gestió Cultural per ampliar l’enquesta realitzada a Malta i per mesurar l’impacte de la COVID-19 damunt els artistes de Menorca. Tenim el plaer de compartir els resultats de l’enquesta a Menorca i notem tendències molt similars a la investigació realitzada a Malta. Estenem el nostre suport a artistes de petites nacions i illes de tot el món que puguin experimentar reptes addicionals, des de la perifèria i en aquests moments difícils.

Pin It on Pinterest